Hlavní obsah

кровь

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о кро́ви/в крови́; -и, -е́й

  1. krev životodárná tekutinaкровь из но́саkrvácení z nosu
  2. přen.příbuzenstvo, rodinapřen.expr. krev
  3. přen.expr. krev, krveprolitíкровь за кровьkrev za krev

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о кро́ви/в крови́; -и, -е́й

  1. ма́лой кро́вью s minimálními ztrátami
  2. кровь с молоко́м кто hovor.krev a mlíko
  3. голуба́я кровь expr. modrá krev

Vyskytuje se v

нали́ться: zčervenat, zrudnout, nalít se krví o očích, tváři ap.нали́ться кро́вью

плоть: čí vlastní krev, krev vlastní krve o dítětiплоть и кровь чья

проли́ть: prolít čí krevпроли́ть кровь чью

забо́р: odběr krveзабо́р кро́ви

зараже́ние: otrava krve зараже́ние кро́ви

засто́й: městnání krveзасто́й кро́ви

рак: rakovina krve, leukémieрак кро́ви

сгу́сток: krevní sraženinaсгу́сток кро́ви

ана́лиз: krevní testана́лиз кро́ви

до́норский: darovaná krevдо́норская кровь

перели́в: krevní transfuzeперели́в кро́ви

свёртываемость: srážlivost krveсвёртываемость кро́ви

свёртывание: srážlivost krveсвёртывание кро́ви

ка́пля: bojovat do poslední kapky krveсража́ться до после́дней ка́пли кро́ви

ледене́ть: Krev stydne v žilách.Кровь ледене́ет в жи́лах.

опла́ченный: draze zaplacená zkušenostо́пыт опла́ченный кро́вью

по́ртить: pít krev komuпо́ртить кровь кому

руче́й: Krev teče proudem.Кровь льёт ручьём.

стыть: V žilách tuhne krev. ze strachuКровь в жи́лах сты́нет.

banka: krevní bankaбанк кро́ви

bezpříspěvkový: bezpříspěvkový dárce krveбезвозме́здный до́нор кро́ви

krev: med. otrava krveзараже́ние кро́ви

krevní: krevní obrazкарти́на кро́ви

městnání: med. městnání krveзасто́й кро́ви

obraz: med. krevní obrazкарти́на кро́ви

pít: pít krev komuпо́ртить кровь кому

ředění: léky na ředění krveразжижи́тели кро́ви

skupina: med. krevní skupinaгру́ппа кро́ви

tratoliště: tratoliště krveлу́жа кро́ви

výron: med. krevní výronкровоизлия́ние, излия́ние кро́ви

vzorek: med. vzorek krve/močiобразе́ц кро́ви/мочи́

zkouška: med. krevní zkouškaана́лиз кро́ви

ztráta: ztráta krveпоте́ря кро́ви

žilný: žilní krevвено́зная/жи́льная кровь

alkohol: obsah alkoholu v krviсодержа́ние алкого́ля в крови́

dárce: dárce krve/orgánůдо́нор кро́ви/о́рганов

darování: darování krve/spermatuдо́норство кро́ви/спе́рмы

darovat: med. darovat krevсдать кровь

krvácení: med. krvácení z nosuкровь из но́са

krvavý: krvavý steakстейк с кро́вью

nos: med. krvácení z nosuкровь из но́са

odběr: odběr krveвзя́тие кро́ви

otrava: otrava krveзараже́ние кро́ви

pustit: med. pustit komu žilouпусти́ть кровь кому

sraženina: med. krevní sraženinaсгу́сток кро́ви

srážlivost: srážlivost krveсвёртывание кро́ви

stydnout: krev stydne v žiláchкровь ледене́ет/сты́нет в жи́лах

test: krevní test(y)ана́лиз кро́ви

transfuze: dát transfuziперели́ть кровь

transfuzní: transfuzní staniceста́нция перелива́ния кро́ви, до́норский пункт, слу́жба кро́ви

tuhnout: krev tuhne v žilách komuкровь сты́нет в жи́лах у кого

vyšetření: med. vyšetření krveиссле́дование кро́ви

zaschlý: zaschlá krevзасо́хшая кровь

mléko: být krev a mlékoбыть кровь и молоко́

rozčilovat: rozčilovat kohoпо́ртить кровь, мота́ть ду́шу кому

кровь: s minimálními ztrátamiма́лой кро́вью