Hlavní obsah

vyšetření

Podstatné jméno, rod střední

  1. (prozkoumání) обсле́дование, рассле́дование(soudní ap.) сле́дствие
  2. (prohlídka) иссле́дование, осмо́тр, обсле́дованиеmed. předoperační vyšetřeníпредоперацио́нное обсле́дованиеmed. vyšetření močiана́лиз мочи́med. vyšetření krveиссле́дование кро́виjít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

Vyskytuje se v

zrak: vyšetření zrakuобсле́дование глаз

podrobit se: podrobit se vyšetřeníподве́ргнуться осмо́тру

veterinární: veterinární vyšetřeníветерина́рный осмо́тр

vyšetřit: vyšetřit přestupek/zločinрассле́довать наруше́ние/преступле́ние

vyšetřit: Lékař vyšetřil pacienta.Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.

моча́: ана́лиз мочи́vyšetření moči

обсле́дование: лечь в больни́цу на обсле́дованиеjít do nemocnice na vyšetření

осмо́тр: медици́нский осмо́трlékařská prohlídka, vyšetření

стомато́лог: приём у стомато́логаvyšetření u zubaře