Hlavní obsah

vyšetření

Vyskytuje se v

podrobit se: podrobit se vyšetřeníподве́ргнуться осмо́тру

veterinární: veterinární vyšetřeníветерина́рный осмо́тр

vyšetřit: vyšetřit přestupek/zločinрассле́довать наруше́ние/преступле́ние

моча́: vyšetření močiана́лиз мочи́

обсле́дование: jít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

осмо́тр: lékařská prohlídka, vyšetřeníмедици́нский осмо́тр

стомато́лог: vyšetření u zubařeприём у стомато́лога

vyšetření: med. předoperační vyšetřeníпредоперацио́нное обсле́дование