Hlavní obsah

prohlídka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (prohlédnutí) осмо́тр(výstavy ap.) просмо́трprohlídka městaосмо́тр го́рода, (s průvodcem) обзо́рная экску́рсия по го́роду
  2. (kontrola) прове́рка, досмо́тр, о́быскcelní prohlídkaтамо́женный досмо́трdomovní prohlídkaдома́шний о́быскosobní prohlídkaли́чный досмо́трpovolení k prohlídceо́рдер на о́быск
  3. (lékařská) (мед)осмо́тр, обсле́дование, медици́нский осмо́тр

Vyskytuje se v

domovní: domovní prohlídkaо́быск кварти́ры

zdravotní: zdravotní prohlídkaмедици́нский осмо́тр

hrad: prohlídka hraduосмо́тр за́мка

lékařský: lékařská prohlídkaвраче́бный осмо́тр

pravidelný: pravidelná prohlídkaрегуля́рный осмо́тр

достопримеча́тельность: prohlídka památekосмо́тр достопримеча́тельностей

осмо́тр: lékařská prohlídka, vyšetřeníмедици́нский осмо́тр

тур: virtuální prohlídka interiéru, muzea ap. виртуа́льный тур

prohlídka: domovní prohlídkaдома́шний о́быск