Hlavní obsah

ка́пля

Podstatné jméno, rod ženský-и; 2 мн. -пель

  1. kapka, krůpějка́пля в мо́реkapka v moři
  2. ка́пли kapky, lékглазны́е ка́плиkapky do očí
  3. přen., hovor.špetka, kapka, troška

Vyskytuje se v

ка́пать: Дождь ка́плет.Poprchává., Krápe.

kapka: kapka v mořiка́пля в мо́ре

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

kapka: oční kapkyка́пли для глаз

kapka: kapky do nosuка́пли в нос

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

kapka: dešťová kapkaдождева́я ка́пля, дожди́нка

kašel: kapky proti kašliка́пли от ка́шля

nakapat: nakapat si do nosuзака́пать ка́пли в нос

nos: nakapat (si) do nosuвпусти́ть ка́пли в нос

nosní: farm. nosní kapkyка́пли для но́са

sluchátko: mini-sluchátka špuntyнау́шники-вкла́дыши, hovor. ка́пли, заты́чки

kapka: To byla poslední kapka.Э́то была́ после́дняя ка́пля.

navlas: Jsou navlas stejní.Они́ как две ка́пли воды́.

plivnout: (je toho,) jako když plivne velmi máloка́пля в мо́ре

podobný: Jsou si podobní jako vejce vejci.Они́ (похо́жи друг на дру́га) как две ка́пли воды́.

vlas: na vlas podobníпохо́жи как две ка́пли воды́

ка́пля: ка́плиkapky, lék

ка́пля: ка́пля в мо́реkapka v moři

ка́пля: глазны́е ка́плиkapky do očí

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

ка́пля: Ка́пли в рот не берёт.Nevypije ani kapku., Abstinuje.