Hlavní obsah

nasazení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění, nastrčení) вста́вка
  2. přen.(vynaložení) отда́чаpracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейs nasazením životaриску́я жизнь
  3. přen.(užití při akci)jednotka rychlého nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния
  4. přen.(započetí) введе́ние

Vyskytuje se v

jednotka: jednotka zvláštního nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

útvar: Útvar rychlého nasazeníспецотря́д бы́строго реаги́рования

zvláštní: jednotka zvláštního nasazeníспецна́з, отря́д осо́бого назначе́ния

klobouk: nasadit si kloboukнаде́ть шля́пу

nasadit: nasadit maskuзамаскирова́ть

nasadit: nasadit okovy komuокова́ть кого

paruka: nasadit si parukuнаде́ть пари́к

želízko: nasadit komu želízkaнаде́ть на кого́ нару́чники

brouk: nasadit komu brouka do hlavyвсели́ть сомне́ние кому

paroh: nasadit komu parohyнаста́вить рога́ кому

vysoko: nasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.поста́вить высо́кую пла́нку

život: nasadit život pro kohoрискова́ть жи́знью ради кого

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

нару́чники: наде́ть нару́чникиnasadit pouta

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

педа́ль: нажа́ть на все педа́лиnasadit všechny páky