Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (podivný) стра́нный, необыча́йный(člověk ap.) своеобра́зный
  2. (specifický, osobitý) специа́льный, осо́быйvěnovat čemu zvláštní pozornostудели́ть чему осо́бое внима́ниеzvláštní znameníосо́бые приме́тыzvláštní školaвспомога́тельная шко́лаzvláštní zpravodajспецко́р, специа́льный корреспонде́нтjednotka zvláštního nasazeníспецна́з, отря́д осо́бого назначе́ния
  3. (mimořádný) осо́бый, исключи́тельный(úspěch ap.) чрезвыча́йныйzvláštní komiseчрезвыча́йная коми́ссияzvláštní nadáníосо́бый тала́нт
  4. (samostatný) отде́льный, самостоя́тельный

Vyskytuje se v

dopisovatel: спецко́р, специа́льный корреспонде́нтzvláštní dopisovatel

jednotka: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka zvláštního nasazení

škola: шко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тияzvláštní škola

vlak: дополни́тельный по́ездzvláštní vlak

znamení: осо́бенный знакzvláštní znamení

zpravodaj: специа́льный/вое́нный корреспонде́нтzvláštní/válečný zpravodaj

komise: специа́льная/экспе́ртная коми́ссияzvláštní/expertní komise

vydání: экстре́нный вы́пуск (газе́ты)zvláštní vydání (novin)

vyslanec: специа́льный посла́нникzvláštní vyslanec

корреспонде́нт: специа́льный корреспонде́нтzvláštní zpravodaj

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

специа́льный: специа́льный вы́пуск газе́тыzvláštní vydání novin

эффе́кт: специа́льные эффе́ктыzvláštní efekty

zvláštní: вспомога́тельная шко́лаzvláštní škola