Hlavní obsah

mimořádný

Vyskytuje se v

výdaj: mimořádné výdajeвнеочередны́е расхо́ды

případ: ojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай

sjezd: mimořádný sjezdвнеочередно́й съезд

událost: mimořádná událostчрезвыча́йное происше́ствие

небыва́лый: mimořádná událostнебыва́лое происше́ствие

недю́жинный: mimořádný talentнедю́жинный тала́нт

э́кстренный: mimořádná opatřeníэ́кстренные ме́ры

mimořádný: mimořádná událostчрезвыча́йное происше́ствие