Hlavní obsah

pravidelný

Přídavné jméno

  1. (stejnoměrně se opakující) регуля́рный, периоди́ческий(krok, dech ap.) ро́вныйpravidelná prohlídkaрегуля́рный осмо́трpravidelný hostзавсегда́тайmed. pravidelný tepро́вный пульс
  2. (rysy, tvar ap.) пра́вильный, симметри́чный, симметри́ческий
  3. (bez odchylek od řádu) пра́вильный, регуля́рный, разме́ренный
  4. (řídící se pravidly) регуля́рный(sloveso ap.) пра́вильный

Vyskytuje se v

interval: v pravidelných intervalechна регуля́рных интерва́лах

linka: pravidelná linkaрегуля́рный рейс

menstruace: nepravidelná menstruaceнерегуля́рная менструа́ция

nepravidelný: nepravidelná slovesaнепра́вильные глаго́лы

sloveso: nepravidelné slovesoнепра́вильный глаго́л

tep: pravidelný/nepravidelný tepро́вный/непра́вильный пульс

журнали́ст: sloupkař, redaktor (pravidelné) rubriky(журнали́ст-)колумни́ст

ро́вный: pravidelný dechро́вное дыха́ние

взнос: pravidelná splátkaпериоди́ческий взнос

пра́вильный: pravidelné rysy (obličeje)пра́вильные черты́ лица́

pravidelný: pravidelná prohlídkaрегуля́рный осмо́тр