Hlavní obsah

interval

Vyskytuje se v

hodinový: че́рез ка́ждый часv hodinových intervalech

otevřený: откры́тый промежу́токmat. otevřený interval

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období, časový interval

interval: с интерва́лом в 5 мину́тv intervalu 5 minut