Hlavní obsah

období

Vyskytuje se v

normalizace: období normalizaceэпо́ха нормализа́ции

roční: roční obdobíвре́мя го́да

účetní: účetní obdobíотчётный/расчётный пери́од

zdanitelný: zdanitelné obdobíналогооблага́емый пери́од

zkouškový: zkouškové obdobíэкзаменацио́нная се́ссия

meziválečný: meziválečné obdobíмежвое́нный пери́од

povodeň: období povodníвре́мя наводне́ний

secese: období seceseпери́од сти́ля моде́рн

sucho: období suchaзасу́шливый пери́од

uplynulý: uplynulé obdobíисте́кший пери́од

úrokový: úrokové obdobíпроце́нтный пери́од

vegetační: vegetační obdobíвегетацио́нный пери́од

zdaňovací: zdaňovací obdobíнало́говый пери́од

zkouškový: ve zkouškovém obdobíво вре́мя се́ссии

zúčtovací: zúčtovací období/rokотчётный пери́од/год

plodný: plodné období životaплодови́тый пери́од в жи́зни

бра́чный: бра́чный сезо́нobdobí páření/říje

возрожде́ние: эпо́ха Возрожде́нияobdobí renesance

вре́мя: времена́ го́даroční období

год: времена́ го́даroční období

отчётный: отчётный пери́одzúčtovací období

полоса́: полоса́ невезе́нияsmolné období

трансфе́рный: трансфе́рное окно́přestupní období

экзаменацио́нный: экзаменацио́нная се́ссияzkouškové období

перехо́дный: перехо́дный пери́одpřechodné období

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období

сезо́н: сезо́н дожде́йobdobí dešťů

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)