Hlavní obsah

období

Vyskytuje se v

normalizace: období normalizaceэпо́ха нормализа́ции

roční: roční obdobíвре́мя го́да

účetní: účetní obdobíотчётный/расчётный пери́од

zdanitelný: zdanitelné obdobíналогооблага́емый пери́од

zkouškový: zkouškové obdobíэкзаменацио́нная се́ссия

meziválečný: meziválečné obdobíмежвое́нный пери́од

povodeň: období povodníвре́мя наводне́ний

secese: období seceseпери́од сти́ля моде́рн

sucho: období suchaзасу́шливый пери́од

uplynulý: uplynulé obdobíисте́кший пери́од

úrokový: úrokové obdobíпроце́нтный пери́од

vegetační: vegetační obdobíвегетацио́нный пери́од

zdaňovací: zdaňovací obdobíнало́говый пери́од

zúčtovací: zúčtovací období/rokотчётный пери́од/год

plodný: plodné období životaплодови́тый пери́од в жи́зни

возрожде́ние: období renesance эпо́ха Возрожде́ния

вре́мя: roční obdobíвремена́ го́да

год: roční obdobíвремена́ го́да

отчётный: zúčtovací období отчётный пери́од

экзаменацио́нный: zkouškové obdobíэкзаменацио́нная се́ссия

перехо́дный: přechodné obdobíперехо́дный пери́од

промежу́ток: (časové) období, časový intervalпромежу́ток вре́мени

сезо́н: období dešťůсезо́н дожде́й

се́ссия: ve zkouškovém (období)во вре́мя се́ссии

období: roční obdobíвре́мя го́да