Hlavní obsah

stadium

Vyskytuje se v

vývojový: biol. vývojové stadiumста́дия разви́тия

konečný: med. konečné stadium chorobyпосле́дняя ста́дия боле́зни