Hlavní obsah

stupeň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (schod) ступе́нь(ка)sport. stupně vítězůпьедеста́л почёта
  2. (hierarchická úroveň) сте́пень
  3. (stadium, etapa) ста́дияv pokročilém stupni těhotenstvíв после́дней ста́дии бере́менностиvývojový stupeňста́дия разви́тия
  4. (míra, rozsah) сте́пеньmed. popáleniny prvního stupněожо́г пе́рвой сте́пениtech. rychlostní stupeňсте́пень переда́чи, переда́чаpráv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции
  5. (přídavných jmen ap.) сте́пеньprvní/druhý/třetí stupeňположи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пень
  6. (teploty ap.) гра́дусKolik je stupňů?Ско́лько гра́дусов?stupeň Celsiaгра́дус Це́льсия

Vyskytuje se v

druhý: ling. druhý stupeňсравни́тельная сте́пень

povodňový: hydr. třetí povodňový stupeňтре́тья сте́пень угро́зы наводне́ния

rychlostní: rychlostní stupeňпереда́ча, ступе́нь ско́рости

třetí: ling. třetí stupeň superlativпревосхо́дная сте́пень

přesáhnout: Teploty nepřesáhnou 10 stupňů.Температу́ры не превы́сят десяти́ гра́дусов.

stín: 35 stupňů ve stínu35 гра́дусов в те́ни

zemětřesení: zemětřesení o síle osmi stupňůземлетрясе́ние в во́семь ба́ллов

переключа́тель: переключа́тель переда́чpřehazovačka na kole, řazení rychlostních stupňů

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

гра́дус: моро́з в де́сять гра́дусовdeset stupňů pod nulou

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou