Hlavní obsah

stupeň

Vyskytuje se v

druhý: сравни́тельная сте́пеньling. druhý stupeň

povodňový: тре́тья сте́пень угро́зы наводне́нияhydr. třetí povodňový stupeň

rychlostní: переда́ча, ступе́нь ско́ростиrychlostní stupeň

třetí: превосхо́дная сте́пеньling. třetí stupeň superlativ

přesáhnout: Температу́ры не превы́сят десяти́ гра́дусов.Teploty nepřesáhnou 10 stupňů.

stín: 35 гра́дусов в те́ни35 stupňů ve stínu

zemětřesení: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

переключа́тель: переключа́тель переда́чpřehazovačka na kole, řazení rychlostních stupňů

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

гра́дус: моро́з в де́сять гра́дусовdeset stupňů pod nulou

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou

stupeň: пьедеста́л почётаsport. stupně vítězů