Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • тре́тийmat. třetí odmocninaкуби́ческий ко́реньmat. umocnit na třetíвозвести́ в кубza třetí při výčtuв-тре́тьихling. třetí stupeň superlativпревосхо́дная сте́пеньling. třetí pádда́тельный паде́ж

Vyskytuje se v

král: na Tři králeв креще́нский ве́чер

odmocnina: druhá/třetí odmocninaквадра́тный/куби́ческий ко́рень

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

povodňový: hydr. třetí povodňový stupeňтре́тья сте́пень угро́зы наводне́ния

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

říše: hist. třetí říše nacistické Německoтре́тий рейх, ги́тлеровская Герма́ния

stupeň: první/druhý/třetí stupeňположи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пень

tři: náb. klanění tří králůпоклоне́ние волхво́в

čtvrt: tři čtvrtě na desetбез че́тверти де́сять

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jednání: jednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тье

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

kolej: Vlak odjíždí ze třetí koleje.По́езд отправля́ется с тре́тьего пути́.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

odpovědnost: odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́

patro: Bydlí ve třetím patře.Он живёт на четвёртом этаже́.

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

půl: o půl třetí v nociв полтре́тьего но́чи

raz: raz, dva, třiраз, два, три

ročník: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozměr: třetí rozměrтре́тье измере́ние

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

ко́рень: druhá/třetí odmocninaквадра́тный/куби́ческий ко́рень

куб: umocnit na třetíвозвести́ в куб

курс: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

па́рник: Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.

всего́: Ozvali se jen tři.Откли́кнулось всего́ тро́е.

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

проби́ть: Odbila třetí (hodina).Проби́ло три (часа́).

сря́ду: tři dny za sebouтри дня сря́ду

тре́тий: za třetíв-тре́тьих

три: tři lidéтри челове́ка

тро́е: tři bratřiтро́е бра́тьев

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

копе́йка: kdo šetří, má za třiкопе́йка рубль бережёт

třetí: mat. třetí odmocninaкуби́ческий ко́рень