Hlavní obsah

тро́е

Číslovkaтрои́х, 3 трои́м

  1. tři osoby ap.тро́е бра́тьевtři bratři
  2. tři páry čeho, troje ponožky, rukavice ap.

Číslovkaтрои́х, 3 трои́м

  1. за трои́х za tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

Vyskytuje se v

тро́е: za tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.за трои́х

шаг: pár kroků, velmi blízkoв двух-трёх шага́х

в: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше

всего́: Ozvali se jen tři.Откли́кнулось всего́ тро́е.

измере́ние: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

проби́ть: Odbila třetí (hodina).Проби́ло три (часа́).

сря́ду: tři dny za sebouтри дня сря́ду

три: tři lidéтри челове́ка

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

trojrozměrný: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktтакт на три че́тверти

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

třísměnný: třísměnný provozрабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́м

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

vyrazit: vyrazit s kým dveřeвы́толкать с кем в три ше́и

сосна́: nevědět si rady, neumět si s ničím poraditв трёх со́снах заблуди́ться