Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (organizace, pracoviště ap.) рабо́та, (произво́дственный) проце́сс, произво́дствоprovoz na směnyсме́нная рабо́таprovoz na tři směnyрабо́та в три сме́ныobchod s nepřetržitým provozemкруглосу́точный магази́н, магази́н круглосу́точного обслу́живания
  2. (stroje, zařízení ap.) ход, рабо́та, де́йствиеVýtah je mimo provoz.Лифт не рабо́тает.uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние чтоbýt v provozuрабо́тать, (быть) в де́йствии
  3. (silniční ap.) движе́ниеjednosměrný provozодносторо́ннее движе́ниеobousměrný provozдвусторо́ннее движе́ниеpravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

Vyskytuje se v

být: být mimo provozне рабо́тать

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

mimo: mimo provozне рабо́тает

pravidlo: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

řízení: řízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́ния

řízení: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

účastník: účastník silničního provozuуча́стник доро́жного движе́ния

zkušební: zkušební provozпро́бная эксплуата́ция

dodržovat: dodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть ПДД

hustý: hustý provozинтенси́вное движе́ние

jednosměrný: jednosměrný provozодносторо́ннее движе́ние (тра́нспорта)

lékárna: lékárna s nepřetržitým provozemкруглосу́точная апте́ка

nepřetržitý: s nepřetržitým provozemкруглосу́точный

obousměrný: obousměrný provozдвусторо́ннее движе́ние

třísměnný: třísměnný provozрабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́м

uvést: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что

vyřadit: vyřadit co z provozuвы́вести из эксплуата́ции/стро́я

výtah: Výtah mimo provoz.Лифт не рабо́тает.

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu

двусторо́нний: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

ввод: ввод в де́йствиеuvedení do provozu

вы́вести: вы́вести из стро́яvyřadit z provozu

эксплуата́ция: введённый в эксплуата́циюuvedený do provozu, spuštěný