Hlavní obsah

vyřadit

Dokonavé sloveso

  1. (z činnosti, účasti) вы́вести, исключи́ть, изъя́ть(z práce ap.) снять кого/чтоsport. (z turnaje ap.) вы́бить когоvyřadit co z provozuвы́вести из эксплуата́ции/стро́яmotor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость
  2. (vyčlenit něco nepotřebného) забракова́ть, отбракова́ть, исключи́ть чтоvyřadit z evidenceснять с учёта
  3. (slavnostně jmenovat) вы́пустить

Vyskytuje se v

inventář: vyřadit z inventáře coисключи́ть из инвентаря́ что

вы́вести: вы́вести из стро́яvyřadit z provozu

исключи́ть: исключи́ть из спи́сковvyřadit ze seznamů

вы́быть: вы́быть из стро́яbýt vyřazen/odepsán