Hlavní obsah

řadit

Nedokonavé sloveso

  1. (seřazovat podle řádu) распределя́ть, располага́ть, сортирова́тьřadit abecedněрасполага́ть по алфави́ту
  2. (zařazovat) относи́ть, включа́ть, причисля́тьřadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом
  3. (rychlost) переключа́тьřadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

Vyskytuje se v

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

poslední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

první: v první řadě předevšímв пе́рвую о́чередь

řada: v první řadě za prvéв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

řada: v řadě případůв ря́де слу́чаев

řada: Kdo je na řadě?Чья о́чередь?

řada: Jsem na řadě.Моя́ о́чередь.

vůz: řadit vozyсортирова́ть ваго́ны

о́чередь: в пе́рвую о́чередьv první řadě, především

о́чередь: в после́днюю о́чередьnakonec, v poslední řadě

входи́ть: входи́ть в число́ чегоřadit se, patřit k čemu

о́чередь: Чья о́чередь?Kdo je na řadě?

черёд: Пришёл наш черёд.Jsme na řadě.