Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) после́дний, коне́чный, оконча́тельныйVypršel poslední termín.Истёк кра́йний срок.Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.poslední přáníпосле́днее жела́ниеposlední vůleзавеща́ние, после́дняя во́ля
  2. (zbývající) после́дний, остально́й
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) после́дний(zasedání ap.) предыду́щий, предше́ствующийposlední novinkyпосле́дние но́востиposlední dobouв после́днее вре́мя
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) после́дний, малова́жныйaž na posledním místěто́лько на после́днем ме́стеv neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

Vyskytuje se v

doba: в после́днее вре́мяposlední dobou

hodinka: после́дний часpřen. poslední hodinka

chvíle: в после́дний моме́нтna poslední chvíli

neposlední: не в после́днюю о́чередьv neposlední řadě

páně: Та́йная ве́черяposlední večeře Páně

písmenko: до после́дней бу́квыdo posledního písmenka

pomazání: собо́рованиеposlední pomazání

soud: Стра́шный судposlední soud

vůle: завеща́ниеposlední vůle

výkřik: после́дний писк мо́дыpřen. poslední výkřik módy

aktualizace: после́дняя актуализа́ция са́йтаposlední aktualizace stránky

informace: по после́дним сообще́ниямpodle posledních informací

móda: одева́ться по после́дней мо́деoblékat se podle poslední módy

oblečený: Оде́т по после́дней мо́де.Je oblečený podle poslední módy.

pochovat: похорони́ть после́днюю наде́жду на успе́хpochovat poslední naději na úspěch

přání: испо́лнить после́днее жела́ниеsplnit poslední přání

varování: Э́то после́днее предупрежде́ние.To je poslední varování.

dech: до после́днего вздо́хаdo posledního dechu

kapka: Э́то была́ после́дняя ка́пля.To byla poslední kapka.

puntík: до мельча́йших подро́бностей, до после́дней ме́лочиdo posledního puntíku

splnit: испо́лнить что то́чка в то́чкуsplnit co do posledního písmene

tažení: быть при после́днем издыха́нииbýt v posledním tažení

tečka: до после́дней то́чки, до мельча́йших дета́лей, скрупулёзноdo poslední tečky

trumf: вы́ложить после́дний (свой) ко́зырьvynést poslední trumf

вре́мя: в после́днее вре́мяposlední dobou

о́чередь: в после́днюю о́чередьnakonec, v poslední řadě

предсме́ртный: предсме́ртная во́ляposlední vůle, závěť

проща́ние: после́днее проща́ниеposlední rozloučení s nebožtíkem

шанс: после́дний шансposlední šance

я́корь: я́корь спасе́нияposlední záchrana, jediná naděje

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

за: за после́днее вре́мяv poslední době

истека́ть: Сего́дня истека́ет срок.Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.

крик: после́дний крик мо́дыposlední výkřik módy

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

семидесятиле́тие: за после́днее семидесятиле́тиеza posledních sedmdesát let

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

наде́жда: Наде́жда умира́ет после́дней.Naděje umírá poslední.

надыша́ться: Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.Na poslední chvíli to nedoženeš.

проигра́ться: проигра́ться в пухprohrát všechno do posledního haléře

poslední: после́днее жела́ниеposlední přání