Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) после́дний, коне́чный, оконча́тельныйVypršel poslední termín.Истёк кра́йний срок.Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.poslední přáníпосле́днее жела́ниеposlední vůleзавеща́ние, после́дняя во́ля
  2. (zbývající) после́дний, остально́й
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) после́дний(zasedání ap.) предыду́щий, предше́ствующийposlední novinkyпосле́дние но́востиposlední dobouв после́днее вре́мя
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) после́дний, малова́жныйaž na posledním místěто́лько на после́днем ме́стеv neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

Vyskytuje se v

doba: poslední dobouв после́днее вре́мя

hodinka: přen. poslední hodinkaпосле́дний час

chvíle: na poslední chvíliв после́дний моме́нт

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

páně: poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

písmenko: do posledního písmenkaдо после́дней бу́квы

pomazání: poslední pomazáníсобо́рование

soud: poslední soudСтра́шный суд

večeře: náb. poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

vůle: poslední vůleзавеща́ние

výkřik: přen. poslední výkřik módyпосле́дний писк мо́ды

aktualizace: poslední aktualizace stránkyпосле́днее обновле́ние са́йта

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

móda: oblékat se podle poslední módyодева́ться по после́дней мо́де

oblečený: Je oblečený podle poslední módy.Оде́т по после́дней мо́де.

pochovat: pochovat poslední naději na úspěchпохорони́ть после́днюю наде́жду на успе́х

přání: splnit poslední přáníиспо́лнить после́днее жела́ние

varování: To je poslední varování.Э́то после́днее предупрежде́ние.

dech: do posledního dechuдо после́днего вздо́ха

kapka: To byla poslední kapka.Э́то была́ после́дняя ка́пля.

móda: poslední výkřik módyпосле́дний крик мо́ды

puntík: do posledního puntíkuдо мельча́йших подро́бностей, до после́дней ме́лочи

tažení: být v posledním taženíбыть при после́днем издыха́нии

trumf: vynést poslední trumfвы́ложить после́дний (свой) ко́зырь

вре́мя: в после́днее вре́мяposlední dobou

о́чередь: в после́днюю о́чередьnakonec, v poslední řadě

предсме́ртный: предсме́ртная во́ляposlední vůle, závěť

проща́ние: после́днее проща́ниеposlední rozloučení s nebožtíkem

шанс: после́дний шансposlední šance

я́корь: я́корь спасе́нияposlední záchrana, jediná naděje

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

за: за после́днее вре́мяv poslední době

крик: после́дний крик мо́дыposlední výkřik módy

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

наде́жда: Наде́жда умира́ет после́дней.Naděje umírá poslední.

надыша́ться: Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.Na poslední chvíli to nedoženeš.

проигра́ться: проигра́ться в пухprohrát všechno do posledního haléře