Hlavní obsah

minulý

Vyskytuje se v

čas: čas přítomný/minulý/budoucíнастоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мя

již: již minulý týdenещё на про́шлой неде́ле

pozůstatek: pozůstatky minulého režimuпережи́тки про́шлого режи́ма

týden: minulý/tento/příští týdenна про́шлой/э́той/сле́дующей неде́ле

вре́мя: minulý časпроше́дшее вре́мя

minulý: minulý časпроше́дшее вре́мя