Hlavní obsah

týden

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (sedm dní) неде́ляminulý/tento/příští týdenна про́шлой/э́той/сле́дующей неде́леna začátku týdneв нача́ле неде́лиkalendářní týdenкаленда́рная неде́ля
  2. (pracovní dny) рабо́чие дни, рабо́чая неде́ляpracovní týdenрабо́чая неде́ля

Vyskytuje se v

pracovní: рабо́чая неде́ляpracovní týden

velikonoční: Стра́стная неде́ляvelikonoční týden

již: ещё на про́шлой неде́леjiž minulý týden

kalendářní: календа́рная неде́ляkalendářní týden

minulý: на про́шлой неде́леminulý týden

na: рабо́та на одну́ неде́люpráce na týden

průběh: в тече́ние двух неде́ль/перегово́ровv průběhu dvou týdnů/jednání

příští: на сле́дующей неде́леpříští týden

zápočtový: зачётная се́ссияzápočtový týden

неде́ля: календа́рная неде́ляkalendářní týden

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

на: встре́ча на бу́дущей неде́леschůzka příští týden

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

týden: календа́рная неде́ляkalendářní týden