Hlavní obsah

на

  1. na čemна столе́na stole
  2. v, na čemбыть на рабо́теbýt v práciвстре́ча на бу́дущей неде́леschůzka příští týden
  3. do čeho, na coидти́ на рабо́туjít do práceперенести́ на бу́дущую неде́люodložit na příští týden
  4. s čím, v čem, do čehoигра́ть на роя́леhrát na klavírкни́га на англи́йскомkniha v angličtině
  5. na, o, pro coплан на́ годroční plánопозда́ть на часzpozdit se o hodinu
  6. označení míry, množství, hraniceo, na, pro koho/coна рубль ме́ньшеo rubl míň
  7. vyjádření cílena co, k čemu
  8. za, v průběhu čeho, při čem

Vyskytuje se v

ара́п: podvodem, neprávemна ара́па

ба́за: na základě, na bázi čehoна ба́зе

бла́го: pro blaho, v zájmuна бла́го

больно́й: svalovat vinu na jinéhoс больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть

бо́чка: sedět na sudu střelného prachu, být v nebezpečné situaciсиде́ть на порохово́й бо́чке

бровь: přilézt po čtyřech, vrátit se namolприйти́ на бровя́х

букси́р: vzít do vleku koho nabídnout pomocвзять на букси́р кого

ве́ра: uvěřit bez důkazů, uvěřit na slovoприня́ть на ве́ру

вес: zavěšený, ve vzduchuна весу́

ве́тер: plácat nesmysly, mluvit do větruброса́ть слова́ на ве́тер

взвод: být v náladě, mít špičkuна взво́де кто

вид: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство

висе́ть: viset komu na krku, mít na krku, mít na starosti koho/coвисе́ть на ше́е у кого

возвести́: dosadit na trůn, nastolitвозвести́ на престо́л

во́лос: ani za mákни на во́лос

волосо́к: viset na vláskuна волоске́ висе́ть

всплыть: přen. vyplout/vyplavat na povrchвсплыть на пове́рхность

вход: vstupní informace ap., na vstupuна вхо́де

вы: vykat (si)говори́ть/быть на вы с кем

вы́бор: podle výběru, na vybranou, s možností vybrat siна вы́бор

вы́плата: (koupit) na splátky(купи́ть) на вы́плату что

высота́: být na úrovniбыть на высоте́

гада́ние: věštění z kávové sedlinyгада́ние на кофе́йной гу́ще

глаз: od oka, podle okaна глаз

гляде́ть: po(dle) vzoruгля́дя на

горб: poznat na vlastní kůžiна своём горбу́ испыта́ть

гра́бли: spálit seнаступи́ть на гра́бли

грань: přen. na hranici, na pokraji, na hraněна гра́ни чего

грех: jako naschválкак на грех

гряду́щий: před spanímна сон гряду́щий

двор: venkuна дворе́

де́ло: ve skutečnosti, v reáluна са́мом де́ле

день: v průběhu dne, během dne, za denна дню́

желе́зка: ze všech sil, naplno, s plným nasazenímна всю желе́зку

жизнь: do posledního dechu, na život a na smrt bít seне на жи́знь, а на́ смерть

за́висть: záviděníhodnýна за́висть

заме́тка: povšimnout si koho/čeho, poznamenat si coвзять на заме́тку кого/что

замеча́ние: mít (špatnou) pověst u kohoна замеча́нии быть у кого

заруби́ть: zapiš si za uši coзаруби́ себе́ на носу́

зуб: sušit hubu, nemít do čeho kousnoutзу́бы на по́лку положи́ть

и́мя: na jméno koho/čeho, adresovaný, určený komu/čemuна и́мя кого/чего

испу́г: donutit, přinutit koho/coна испу́г взять кого

и́стина: správnou cestou, na správnou cestu se dát ap.на путь и́стины

исхо́д: ke konci, v závěruна исхо́де

йо́та: ani o píď, ani trochuни на йо́ту

карау́л: vzdát čest, vystřelit čestnou salvuвзять на карау́л

кату́шка: ze všech sil, naplnoна по́лную кату́шку

кисе́ль: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

кол: je to palice natvrdláхоть кол на голове́ теши́ кому

коло́сс: kolos na hliněných noháchколо́сс на гли́няных нога́х

коне́ц: v horším případě, při nejhoršímна худо́й коне́ц

ко́рка: být (hodně) sprostýна все ко́рки (брани́ть)

кули́чки: kde lišky dávají dobrou noc, (kdesi) v tramtárii velmi dalekoу чёрта на куличка́х

ку́рица: pro srandu králíkůmкура́м на́ смех

лад: být na dobré cestěна лад идти́

лапша́: vodit za nos, věšet bulíky na nos komuве́шать лапшу́ на́ уши кому

ле́во: Plnou parou doleva! povel na lodiЛе́во на́ борт!

лезть: předvádět se před kým, snažit se upoutat pozornost kohoлезть на глаза́ кому

лови́ть: chytat koho za slovoлови́ть кого на сло́ве

лю́ди: na veřejnostiна лю́дях

мазь: jako po másle, vše je na dobré cestěна мази́

мане́р: podle koho/čehoна мане́р какой

моли́тва: modlit se, dlít na modlitbáchстоя́ть на моли́тве

мы́ло: Rozhodčí nestačí!, Rozhodčí fuj!Судью́ на мы́ло!

навести́: přivést koho na myšlenku, přinutit koho zamyslet se nad čímнавести́ кого на мы́сль

накры́ть: prostřít stůlнакры́ть (на) стол

напа́сть: na něj (jen tak) nepřijdeне на того́ напа́л

не́бо: (být) v sedmém nebiна седьмо́м не́бе кто

невзира́я: bez ohledu, nehledě na koho/coневзира́я на кого/что

нерв: lézt na nervy komuде́йствовать на не́рвы кому

несмотря́: nehledě, bez ohledu na koho/co na únavu ap.несмотря́ на кого/что

несча́стье: na neštěstíна несча́стье

огляну́ться: podívat se na sebe zvenkuогляну́ться на себя́

опо́ра: opírat se o koho/co, spoléhat na koho/coв опо́ре на

оси́на: (přeložit) do srozumitelné řeči, říci po lopatě(перевести́) на язы́к родны́х оси́н что

осно́ва: na základě čeho, v souladu s čím, vycházeje z čehoна осно́ве

основа́ние: na všeobecných základechна о́бщих основа́ниях

отве́т: jako odpověď na, v odpovědi na, (na oplátku) za coв отве́т на

откры́тый: pod širým nebem, venkuна откры́том во́здухе

отлёт: být na odchoduбыть на отлёте

о́щупь: hmatem, na omakна о́щупь

пепели́ще: do bývalého domovaна ста́рое пепели́ще

плав: (být) na hladině, (být) plavbyschopný, plavatна пла́ву

побегу́шки: dělat poskoka komuбыть на побегу́шках у кого

пове́рка: ve skutečnosti, doopravdyна пове́рку

по́вод: skákat jak kdo pískáидти́ на по́воду

пода́ть: prostřít, dát na stůl jídlo ap.пода́ть на стол

пожа́рный: v každém případěна вся́кий пожа́рный

аво́сь: dělat co nablind/naslepo/nazdařbůh, spolehnout se na náhoduна аво́сь де́лать что