Hlavní obsah

лю́ди

Množné čísloлюде́й, лю́дям, 6 о лю́дях, людьми́

  1. до́брые лю́ди hovor.dobří lidé
  2. на лю́дях na veřejnosti

Vyskytuje se v

бу́ква: челове́к с большо́й бу́квыčlověk s velkým Č

двойно́й: челове́к с двойны́м дномčlověk dvou tváří

ли́шний: ли́шний челове́кzbytečný člověk

борт: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!

зака́лка: челове́к ста́рой зака́лкиstará škola člověk inklinující k tradičním způsobům ap.

интеллиге́нтный: интеллиге́нтный челове́кvzdělaný člověk

льсти́вый: льсти́вый челове́кpochlebník

молодо́й: молодо́й челове́кmladík v oslovení

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

пожило́й: пожилы́е лю́диsenioři

пра́во: права́ челове́каlidská práva

самобы́тный: самобы́тный челове́кsvérázný člověk, hovor. samorost

торго́вля: торго́вля людьми́obchodování s lidmi

у́лица: челове́к с у́лицыneznámý, kolemjdoucí, bezdomovec

челове́к: челове́к разу́мныйčlověk rozumný Homo sapiens

челове́к: молодо́й челове́кmladý muž, mladík, přítel intimní - ženy ap.

челове́к: Молодо́й челове́к!Mladý muži/pane!, Mladíku! oslovení

вид: вне́шний вид челове́каzevnějšek člověka

высо́кий: челове́к высо́кого ро́стаvysoký člověk

глу́пый: глу́пый челове́кhlupák, hloupý člověk

голова́: челове́к с голово́йchytrý člověk

знако́мый: знако́мые лю́диznámí lidé

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

мно́гий: мно́гие лю́диhodně lidí, mnozí (lidé)

обита́ть: Первобы́тные лю́ди обита́ли в пеще́рах.Pravěcí lidé sídlili v jeskyních.

первобы́тный: первобы́тный челове́кpravěký člověk

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

сомни́тельный: челове́к с сомни́тельным про́шлымčlověk s pochybnou minulostí

состоя́ние: челове́к с состоя́ниемmajetný člověk

три: три челове́каtři lidé

хара́ктер: челове́к с хара́ктеромcharakterní člověk

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

мимо́за: Не челове́к, а мимо́за!To je ale netýkavka!

покро́й: челове́к стари́нного покро́яčlověk ze staré školy

сортирова́ть: сортирова́ть люде́йklasifikovat lidi

хлеб: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.Nejen chlebem živ jest člověk.

челове́к: Будь челове́ком!Chovej se slušně!, Ovládej se!

bezvýznamný: bezvýznamný člověkничто́жный челове́к, ноль

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

dřív: dřív narozeníлю́ди ста́ршего поколе́ния

lidský: lidská právaправа́ челове́ка

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

pán: Mladý pane!Молодо́й челове́к!

postižený: tělesně postiženýинвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциями

pracující: pracující člověkрабо́чий челове́к

právo: lidská právaправа́ челове́ка

přelétavý: přelétavý ptáčekвертопра́х, ве́треник, ве́треный челове́к

přes, přese: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

sněžný: sněžný mužсне́жный челове́к

umělec: umělciлю́ди иску́сства

váha: tělesná váhaвес челове́ка

veřejnost: na veřejnostiна лю́дях, публи́чно

veřejnost: hádky na veřejnostiссо́ры на лю́дях

veřejnost: ukázat se na veřejnostiпоказа́ться на лю́дях

vzpřímený: biol. člověk vzpřímenýчелове́к прямоходя́щий

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

cizí: cizí člověkнезнако́мец, чужо́й челове́к

co: Co je to za člověka?Что э́то за челове́к?

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

činorodý: činorodý člověkакти́вный челове́к

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

domov: lidé bez domovaбездо́мные лю́ди

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

hromada: hromada lidíку́ча люде́й

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

kostra: kostra člověkaскеле́т челове́ка

lidé: Nejsou lidi.Люде́й не хвата́ет.

majetný: majetný člověkчелове́к со сре́дствами

manipulovat: sklon manipulovat lidmiскло́нность манипули́ровать людьми́

moc: Bylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

moc: To není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.

muž: Mladý muži!Молодо́й челове́к!

nedůvěra: nedůvěra k lidemнедове́рие к лю́дям

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obyčejný: obyčejný člověkпросто́й челове́к

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

postižený: mentálně postiženýу́мственно отста́лый (челове́к), hovor. повреждённый в уме́

postižený: zrakově/sluchově postiženýчелове́к с наруше́нием зре́ния/слу́ха

přehnaně: přehnaně pečlivý člověkщепети́льный челове́к

připadat: na člověka/na osobu připadá ...на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...

přístřeší: lidé bez přístřešíбездо́мные лю́ди