Hlavní obsah

postižený

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.

postižení: vrozené tělesné postiženíврождённая инвали́дность

postižení: zrakové/sluchové postiženíнаруше́ние зре́ния/слу́ха

postižení: postižení srdceпоро́к се́рдца

tělesně: tělesně postiženýс физи́ческим недоста́тком

tělesný: tělesné postiženíфизи́ческий недоста́ток