Hlavní obsah

postižení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

asistent: индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)osobní asistent (tělesně postiženého)

postižený: инвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциямиtělesně postižený

postižení: врождённая инвали́дностьvrozené tělesné postižení

tělesně: с физи́ческим недоста́ткомtělesně postižený

tělesný: физи́ческий недоста́токtělesné postižení

postihnout: С ним стрясло́сь несча́стье.Postihlo ho neštěstí.