Hlavní obsah

postižení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

postižený: tělesně postiženýинвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциями

postižení: vrozené tělesné postiženíврождённая инвали́дность

tělesně: tělesně postiženýс физи́ческим недоста́тком

tělesný: tělesné postiženíфизи́ческий недоста́ток

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.