Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (nevlastní) чужо́й, не свой, не со́бственныйplést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло
  2. (zahraniční, z jiného prostředí) чужо́й, иностра́нный, не родно́йučit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́кslovo cizího původuзаи́мствованное сло́во
  3. (neznámý, nepovědomý) чужо́й, незнако́мыйcizí člověkнезнако́мец, чужо́й челове́к
  4. (vzdálený, nejsoucí zvykem) чужо́й, далёкий по ду́хуTo je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

Odvozená slova

cize

Vyskytuje se v

jazyk: mateřský/cizí jazykродно́й/иностра́нный язы́к

původ: ling. slovo cizího původuзаи́мствованное сло́во

řeč: cizí/mateřská řečиностра́нный/родно́й язы́к

slovo: domácí/cizí/přejatá slovaдома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́

míchat se: míchat se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

příslušník: cizí státní příslušníkиностра́нец

rozšířený: rozšířená výuka cizích jazykůуглублённое изуче́ние иностра́нных языко́в

vměšovat se: vměšovat se do cizích věcíвме́шиваться не в своё де́ло

vstup: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.

vykonavatel: vykonavatel cizí vůleисполни́тель чужо́й во́ли

výpůjčka: ling. výpůjčky z cizích jazykůиноязы́чные заи́мствования

výuka: výuka cizích jazykůобуче́ние иностра́нным языка́м

znát: znát cizí jazykyвладе́ть иностра́нными языка́ми

účet: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

věc: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

zakázat: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

валю́та: cizí valutaиностра́нная валю́та

воспрети́ть: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.

жить: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

обремени́тельный: těžký náklad cizích starostíобремени́тельный груз чужи́х забо́т

покуси́ться: sáhnout na cizí majetekпокуси́ться на чужо́е иму́щество

поле́зть: začít se plést do cizích věcíполе́зть не в своё де́ло

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

чужо́й: papouškovat cizí myšlenky a slovaс чужо́го го́лоса говори́ть

cizí: slovo cizího původuзаи́мствованное сло́во