Hlavní obsah

vzdálený

Vyskytuje se v

vzdálený: výp. vzdálený počítačдистанцио́нный компью́тер

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýбли́зкий/да́льний ро́дственник

родство́: přímý/vzdálený příbuzenský vztahродство́ по прямо́й/боково́й ли́нии

седьмо́й: příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeňседьма́я вода́ на киселе́