Hlavní obsah

седьмо́й

Číslovka-а́я, -о́е

Vyskytuje se v

не́бо: (být) v sedmém nebiна седьмо́м не́бе кто

пот: do úmoruдо седьмо́го по́та

семь: sedm divů světaсемь чуде́с све́та

чу́до: sedm divů světaсемь чуде́с све́та

бро́сить: opustit rodinuбро́сить семью́

мину́та: šest hodin pět minutпять мину́т седьмо́го

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

раз: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

седьмо́й: být v sedmém nebi, být bezvýhradně šťastnýбыть на седьмо́м не́бе

div: sedm divů světaсемь чуде́с ми́ра

založit: založit rodinuсозда́ть семью́

čtvrt: ve čtvrt na sedmв че́тверть седьмо́го, в пятна́дцать седьмо́го

koleno: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

opustit: opustit rodinuбро́сить семью́

otevřít: Obchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.

trpaslík: Sněhurka a sedm trpaslíkůБелосне́жка и семь гно́мов

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

nebe: být v sedmém nebiбыть на седьмо́м не́бе

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

sedmero: za sedmero horami a sedmero řekamiза семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́ми

sedmý: být v sedmém nebiбыть на седьмо́м не́бе

кисе́ль: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́