Hlavní obsah

založit

Dokonavé sloveso

  1. (zřídit, vytvořit) созда́ть, основа́ть(firmu, účet ap.) откры́тьzaložit městoоснова́ть го́родfin. založit si účetоткры́ть счётzaložit firmuсозда́ть/основа́ть/откры́ть фи́рмуzaložit požárустро́ить пожа́рzaložit rodinuсозда́ть семью́práv. založit spisзавести́ де́ло
  2. (umístit někam) заложи́тьhovor. детьzaložit ad actaсдать в архи́в
  3. (učinit základem) основа́ть что на ком/чём
  4. (omylem položit) положи́тьhovor. деть
  5. (podložit - klínem ap.) подста́вить
  6. (stránku v knize) заложи́ть
  7. být založen (mít vlastnosti) быть какой (по хара́ктеру)

Vyskytuje se v

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet