Hlavní obsah

семь

Číslovkaсеми́, 7 семью́

  • sedmсемь чуде́с све́таsedm divů světa

Vyskytuje se v

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

бро́сить: бро́сить семью́opustit rodinu

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

раз: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

седьмо́й: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeň

div: семь чуде́с ми́раsedm divů světa

založit: созда́ть семью́založit rodinu

koleno: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

opustit: бро́сить семью́opustit rodinu

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

trpaslík: Белосне́жка и семь гно́мовSněhurka a sedm trpaslíků

dvakrát: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

jednou: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

řezat: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

sedmero: за семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́миza sedmero horami a sedmero řekami

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena