Hlavní obsah

otevřít

Dokonavé sloveso

  1. (dveře, okno ap.) откры́ть, раскры́тьotevřít dokořánраспахну́ть
  2. (odemknout) отпере́ть, откры́тьObchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.
  3. (rozevřít) раскры́ть, откры́ть, вскрытьotevřít ústa údivemот удивле́ния рот рази́нуть
  4. (zpřístupnit pro užívání) откры́ть
  5. (odstranit uzávěr ap.) откры́ть(bečku piva ap.) отку́поритьotevřít dopisраспеча́тать письмо́otevřít láhevотку́порить буты́лку
  6. (zahájit provoz) откры́ть, нача́тьotevřít si účet v banceоткры́ть счёт в ба́нке
  7. (spustit proces) откры́ть(kohoutek ap.) отверну́ть(zapnout) включи́ть

Vyskytuje se v

účet: otevřít si účetоткры́ть счёт

konto: otevřít si kontoоткры́ть (ба́нковский) счёт

okno: otevřít/zavřít oknoоткры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́

oko: otevřít očiоткры́ть глаза́

otevřít se: Neotevřel se mu padák.У него́ не раскры́лся парашю́т.

ústa: otevřít/vypláchnout ústaоткры́ть/полоска́ть рот

otevřít se: Otevřely se mu oči.У него́ откры́лись глаза́.

zákon: Jménem zákona - otevřete!И́менем зако́на - откро́йте!

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

вскрыть: вскрыть форма́т PDFotevřít formát PDF

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

откры́ть: откры́ть чемода́нotevřít kufr

откры́ть: откры́ть окно́otevřít okno

откры́ть: откры́ть ротotevřít ústa

откры́ть: откры́ть счётotevřít (si) účet

рабо́тать: рабо́тать круглосу́точноmít otevřeno nonstop

счёт: откры́ть счётotevřít skóre

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

распахну́ть: распахну́ть свою́ ду́шу перед кемodhalit své nitro, otevřít se komu