Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) счётvyrovnat/vystavit/předložit účetоплати́ть/выписа́ть/предъя́вить счётúčet za telefonсчёт за телефо́н
  2. (vrub, újma) счёт, отчётvolat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта
  3. (v bance ap.) fin. счёт, акка́унтpřevést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счётbankovní účetба́нковский счётotevřít si účetоткры́ть счётvýpis z účtuвы́писка со счётаběžný účetтеку́щий/расчётный счётspořicí účetсберега́тельный счёт
  4. (uživatelský ap.) счётuživatelský účetпо́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унт

Vyskytuje se v

běžný: теку́щий счётfin. běžný účet

číslo: но́мер счётаčíslo účtu

depozitní: депози́тный счётdepozitní účet

devizový: валю́тный счётdevizový účet

korunový: счёт в кро́нахkorunový účet

stav: состоя́ние счётаstav účtu

fiktivní: мни́мый догово́р/счёт/убы́токfiktivní smlouva/účet/ztráta

kontrola: прове́рка счётовkontrola účtů

majitel: держа́тель счётаmajitel účtu

obstavit: арестова́ть счёт в ба́нкеobstavit účet v bance

otevřít: откры́ть счёт в ба́нкеotevřít si účet v bance

převést: перечи́слить су́мму на счётpřevést obnos na účet

revidovaný: прове́ренный счётekon. revidovaný účet

revize: прове́рка счётовrevize účtů

spořicí: сберега́тельный счётfin. spořicí účet

strhnout: списа́ть су́мму со счётаfin. strhnout částku z účtu

uložit: внести́ де́ньги на счётuložit peníze na účet

úvěrový: счёт креди́таúvěrový účet

uživatelský: учётная ка́рточкаuživatelský účet

volaný: звоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нтаhovor na účet volaného

výběr: сня́тие нали́чных со счётаvýběr hotovosti z účtu

výpis: вы́писка по счётуfin. výpis z účtu

vyřizovat (si): своди́ть счётыvyřizovat si účty

zablokovaný: заморо́женный счётfin. zablokovaný účet

zablokovat: Банк заморо́зил мой счёт.Banka mi zablokovala účet.

založení: откры́тие счётаzaložení účtu

založit: откры́ть счётfin. založit si účet

zůstatek: оста́ток на счётеfin. zůstatek na účtu

žirový: жи́ро-счётžirový účet

bavit se: проха́живаться по а́дресу/на счёт, высме́ивать кого, подсме́иваться, насмеха́тьсяbavit se na čí účet

skládat: дава́ть отчёт кому в чёмskládat účty komu z čeho

вы́писка: вы́писка из счётаvýpis z účtu

накопи́тельный: накопи́тельный счётspořicí účet

откры́ть: откры́ть счётotevřít (si) účet

распоряди́тель: распоряди́тель счётаsprávce účtu

сберега́тельный: сберега́тельный счётspořicí účet

соотноси́тельный: соотноси́тельный счётsouvztažný účet

счёт: теку́щий счётběžný účet

ба́нковский: ба́нковский счётbankovní účet

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

остри́ть: Остри́ли на его́ счёт.Bavili se na jeho účet.

счёты: свести́ с кем счётыvyrovnat si účty, vyrovnat se s kým

účet: звони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нтаvolat na účet volaného