Hlavní obsah

kontrola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ověřování) контро́ль, реви́зия, прове́ркаkontrola práceконтро́ль за рабо́тойkontrola prezenceперекли́чка, прове́ркаkontrola účtůпрове́рка счётовcelní/hraniční kontrolaтамо́женный/пограни́чный контро́льtechnická kontrolaтехни́ческий осмо́тр, ТОmed. lékařská kontrolaмедици́нский осмо́трprovádět kontrolu čehoосуществля́ть контро́ль над чемkontrola zavazadel na celniciдосмо́тр багажа́ в тамо́жне
  2. (nadvláda) контро́ль
  3. hovor.(kontrolní orgán) контро́ль, инспе́кцияdaňová kontrolaнало́говая инспе́кция

Vyskytuje se v

hloubkový: сплошно́й контро́льhloubková kontrola

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

výstupní: выходно́й контро́льvýstupní kontrola

celní: тамо́женный контро́льcelní kontrola

dopingový: до́пинг-контро́ль, до́пинговый контро́льdopingová kontrola

kvalita: контро́ль ка́честваkontrola kvality

namátkový: вы́борочный контро́льnamátková kontrola

pasový: па́спортный контро́льpasová kontrola

přijít: прийти́ с прове́ркойpřijít na kontrolu revize na pracoviště ap.

надзо́р: пожа́рный надзо́рpožární kontrola

нало́говый: нало́говая инспе́кцияdaňová kontrola

досмо́тр: тамо́женный досмо́трcelní kontrola

осмо́тр: техни́ческий осмо́трtechnická kontrola

приём: приём врача́kontrola u lékaře

тамо́женный: тамо́женный контро́льcelní kontrola

kontrola: контро́ль за рабо́тойkontrola práce