Hlavní obsah

kontrola

Vyskytuje se v

hloubkový: сплошно́й контро́льhloubková kontrola

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

výstupní: выходно́й контро́льvýstupní kontrola

celní: тамо́женный контро́льcelní kontrola

dopingový: до́пинг-контро́ль, до́пинговый контро́льdopingová kontrola

kvalita: контро́ль ка́честваkontrola kvality

namátkový: вы́борочный контро́льnamátková kontrola

pasový: па́спортный контро́льpasová kontrola

přijít: прийти́ с прове́ркойpřijít na kontrolu revize na pracoviště ap.

надзо́р: пожа́рный надзо́рpožární kontrola

нало́говый: нало́говая инспе́кцияdaňová kontrola

досмо́тр: тамо́женный досмо́трcelní kontrola

осмо́тр: техни́ческий осмо́трtechnická kontrola

приём: приём врача́kontrola u lékaře

тамо́женный: тамо́женный контро́льcelní kontrola

kontrola: контро́ль за рабо́тойkontrola práce