Hlavní obsah

контро́ль

Vyskytuje se v

тамо́женный: тамо́женный контро́льcelní kontrola

тре́звость: контро́ль тре́звости на доро́гахdechová zkouška (na alkohol)

hloubkový: сплошно́й контро́льhloubková kontrola

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

výstupní: выходно́й контро́льvýstupní kontrola

celní: тамо́женный контро́льcelní kontrola

dopingový: до́пинг-контро́ль, до́пинговый контро́льdopingová kontrola

kontrola: контро́ль за рабо́тойkontrola práce

kvalita: контро́ль ка́честваkontrola kvality

namátkový: вы́борочный контро́льnamátková kontrola

pasový: па́спортный контро́льpasová kontrola

revize: контро́ль (проездны́х) биле́товrevize jízdenek