Hlavní obsah

контро́ль

Vyskytuje se v

тамо́женный: celní kontrolaтамо́женный контро́ль

тре́звость: dechová zkouška (na alkohol)контро́ль тре́звости на доро́гах

hloubkový: hloubková kontrolaсплошно́й контро́ль

stanice: stanice technické kontrolyпункт техни́ческого контроля́

výstupní: výstupní kontrolaвыходно́й контро́ль

celní: celní kontrolaтамо́женный контро́ль

dopingový: dopingová kontrolaдо́пинг-контро́ль, до́пинговый контро́ль

kontrola: kontrola práceконтро́ль за рабо́той

kvalita: kontrola kvalityконтро́ль ка́чества

namátkový: namátková kontrolaвы́борочный контро́ль

pasový: pasová kontrolaпа́спортный контро́ль

revize: revize jízdenekконтро́ль (проездны́х) биле́тов