Hlavní obsah

stanice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vlaková ap.) ста́нция(tramvaje ap.) остано́вкаželezniční staniceжелезнодоро́жная ста́нция, вокза́лnástupní staniceста́нция отправле́нияpřestupní staniceпереса́дочная ста́нцияkonečná staniceконе́чная остано́вка/ста́нцияcílová staniceста́нция/пункт назначе́нияpřednosta staniceнача́льник ста́нции
  2. (místo, pracoviště) ста́нция, пунктčerpací staniceавтозапра́вка, бензоколо́нка, (авто)запра́вочная ста́нцияpolicejní staniceотделе́ние мили́цииhasičská staniceпожа́рная ста́нцияzáchytná staniceвытрезви́тельstanice technické kontrolyпункт техни́ческого контроля́chovatelská staniceживотново́дческая фе́рма
  3. (technické zařízení) ста́нция, устано́вкаrozhlasová staniceрадиоста́нцияtelevizní staniceтелекана́л

Vyskytuje se v

cílový: пункт назначе́нияcílová stanice

hygienický: санэпиднадзо́р, санэпидемнадзо́рhygienická stanice

chovný: племенна́я ста́нцияchovná stanice

nástupní: ста́нция отправле́нияnástupní stanice

orbitální: орбита́льная ста́нцияastron. orbitální stanice

přijímací: приёмная ста́нцияpřijímací stanice

záchytný: вытрезви́тельprotialkoholická záchytná stanice

čerpací: (авто)запра́вочная ста́нция, бензоколо́нкаčerpací stanice benzinová

chovatelský: животново́дческая ста́нцияchovatelská stanice

konečný: коне́чная ста́нция метро́konečná stanice metra

metro: ста́нция метро́stanice metra

nakládací: това́рная ста́нцияdopr. nakládací stanice

přestupní: переса́дочный у́зел, tramvaje ap. переса́дочная остано́вка, metra переса́дочная ста́нцияpřestupní stanice

rádiový: радиоста́нцияrádiová stanice

transfuzní: ста́нция перелива́ния кро́ви, до́норский пункт, слу́жба кро́виtransfuzní stanice

vesmírný: косми́ческая ста́нцияvesmírná stanice

vysílací: передаю́щая ста́нцияvysílací stanice

záchranný: ста́нция ско́рой по́мощиzáchranná stanice

отправле́ние: ста́нция отправле́нияvýchozí stanice

бензозапра́вочный: бензозапра́вочная ста́нцияbenzinová stanice, benzinka

межплане́тный: межплане́тная ста́нцияmeziplanetární stanice

stanice: нача́льник ста́нцииpřednosta stanice