Hlavní obsah

тамо́женный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • celníтамо́женный контро́льcelní kontrolaтамо́женный сборcelní poplatek

Vyskytuje se v

барье́р: celní přehradaтамо́женный барье́р

по́шлина: celní poplatky, claтамо́женные по́шлины

досмо́тр: celní kontrolaтамо́женный досмо́тр

celní: celní správaтамо́женное ве́домство

deklarace: celní deklaraceтамо́женная деклара́ция

odbavení: celní odbaveníтамо́женное оформле́ние

poplatek: celní/soudní poplatkyтамо́женные/суде́бные по́шлины

prohlášení: daňové/celní prohlášeníнало́говая/тамо́женная деклара́ция

úřad: celní úřadтамо́женный о́рган

deklarant: celní deklarantтамо́женный деклара́нт

kontrola: celní/hraniční kontrolaтамо́женный/пограни́чный контро́ль

kvóta: dovozní/celní/daňová kvótaи́мпортная/тамо́женная/нало́говая кво́та

prohlídka: celní prohlídkaтамо́женный досмо́тр

tarif: celní tarifтамо́женный тари́ф

unie: práv. celní unieтамо́женный сою́з

тамо́женный: celní kontrolaтамо́женный контро́ль