Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) учрежде́ние, ве́домство, конто́раstátní úřadyгосуда́рственные о́рганыoblastní/okresní úřadо́рган областно́й/райо́нной вла́стиúřad prefektaпрефекту́раpoštovní úřadпо́чта, почто́вая конто́раúřad práceби́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятностиměstský úřadмуниципалите́тdaňový úřadнало́говое ве́домствоstatistický úřadстатисти́ческое ве́домствоcelní úřadтамо́женный о́рган
  2. (funkce) до́лжность, фу́нкция, постzastávat vysoký úřadзанима́ть высо́кий пост
  3. (budova, kancelář) учрежде́ние, конто́ра, бюро́

Vyskytuje se v

obecní: obecní zastupitelstvo/úřadмуниципалите́т

okresní: okresní úřadрайо́нный о́рган вла́сти

patentní: patentní úřadбюро́ пате́нтов, пате́нтное ве́домство

patentový: patentový úřadбюро́ пате́нтов, пате́нтное ве́домство

pracovní: pracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́

přistěhovalecký: přistěhovalecký úřadиммиграцио́нная слу́жба

imigrační: imigrační úřad/politikaиммиграцио́нная слу́жба/поли́тика

katastrální: katastrální úřadкада́стровый центр

konzulární: konzulární úřadко́нсульское учрежде́ние

matriční: matriční úřadЗАГС

poštovní: poštovní úřadпочта́мт, по́чта

přeložit: přeložit úřad do jiné budovyперенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ние

statistický: statistický úřadстатисти́ческое бюро́

zastupitelský: zastupitelský úřadпредстави́тельство

živnostenský: živnostenský úřadве́домство по предпринима́тельской де́ятельности

нало́говый: нало́говый департа́ментfinanční úřad

кандида́т: кандида́т в президе́нтыkandidát na (úřad) prezidenta

проби́рный: проби́рная пала́таpuncovní úřad, zkušebna pro drahé kovy

расписа́ться: расписа́ться в ЗА́ГСеmít svatbu na úřadě

регистра́ция: регистра́ция бра́ка(úřední) registrace sňatku, uzavření sňatku na úřadě