Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • трудово́й, рабо́чийpráv. pracovní právoтрудово́е пра́воpracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní povoleníразреше́ние на рабо́туpracovní týdenрабо́чая неде́ляpracovní smlouvaтрудово́й догово́рpracovní vízumрабо́чая ви́заpracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́práv., med. pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

Vyskytuje se v

den: рабо́чие дни, бу́дниpracovní dny

deska: столе́шницаpracovní deska kuchyňské linky

doba: рабо́чее вре́мяpracovní doba

místo: вака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсияvolné (pracovní) místo

podmínka: усло́вия (для) труда́pracovní podmínky

poměr: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

povolení: разреше́ние на рабо́туpracovní povolení

prostředek: сре́дства труда́ekon. pracovní prostředky

pružný: ги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́тыpružná pracovní doba

příležitost: вака́нтное ме́стоpracovní příležitost

skupina: рабо́чая гру́ппаpracovní skupina

týden: рабо́чая неде́ляpracovní týden

volný: вака́нтные (рабо́чие) места́volná (pracovní) místa

výpovědní: срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)

změněný: части́чная утра́та трудоспосо́бностиzměněná pracovní schopnost

flexibilní: ги́бкое рабо́чее вре́мяflexibilní pracovní doba

mobilita: моби́льность рабо́чей си́лыsociol. pracovní mobilita

nabrat: наня́ть но́вых рабо́тниковnabrat nové pracovní síly

normální: обы́чные рабо́чие дни, бу́дниnormální pracovní dny

odliv: уте́чка рабо́чей си́лыodliv pracovních sil

plášť: рабо́чий плащpracovní plášť

plnění: исполне́ние трудовы́х обя́занностейplnění pracovních povinností

porada: рабо́чее совеща́ниеpracovní porada

postup: схе́ма рабо́тыpracovní postup

potvrzení: спра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бностиpotvrzení o pracovní neschopnosti

rozvázat: расто́ргнуть трудовы́е отноше́нияrozvázat pracovní poměr

schůzka: делова́я/рабо́чая встре́чаobchodní/pracovní schůzka

smlouva: трудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouva

tapeta: обо́и для рабо́чего стола́tapeta pracovní plochy

tempo: темп рабо́тыpracovní tempo

tým: рабо́чая гру́ппаpracovní tým

ukončit: расто́ргнуть трудово́й догово́рukončit pracovní poměr

úraz: произво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чьеpracovní úraz

vízum: делова́я/туристи́ческая/студе́нческая ви́заpracovní/turistické/studijní vízum

vypětí: рабо́чее напряже́ниеpracovní vypětí

zkrácení: сокраще́ние рабо́чего вре́мениzkrácení pracovní doby

způsobilost: трудоспосо́бностьpracovní způsobilost

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

pracovat: совмеща́тьpracovat na vedlejší pracovní poměr

ви́за: делова́я ви́заpracovní vízum

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

день: рабо́чий деньpracovní den

догово́р: трудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouva

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

неде́ля: рабо́чая неде́ляpracovní týden

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

ресу́рс: трудовы́е ресу́рсыpracovní zdroje

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

тра́вма: произво́дственная тра́вмаpracovní úraz

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva

уве́чье: трудово́е уве́чьеpracovní úraz

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

вака́нсия: Откры́лась вака́нсия.Uvolnilo se pracovní místo.

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

дли́тельность: дли́тельность рабо́чего дняdélka pracovního dne

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

организова́ть: организова́ть свой рабо́чий деньzorganizovat si svůj pracovní den

укоро́ченный: укоро́ченный рабо́чий деньzkrácený pracovní úvazek

pracovní: трудово́е пра́воpráv. pracovní právo