Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • трудово́й, рабо́чийpráv. pracovní právoтрудово́е пра́воpracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní povoleníразреше́ние на рабо́туpracovní týdenрабо́чая неде́ляpracovní smlouvaтрудово́й догово́рpracovní vízumрабо́чая ви́заpracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́práv., med. pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

Vyskytuje se v

den: pracovní dnyрабо́чие дни, бу́дни

den: dny pracovního kliduвыходны́е дни

deska: pracovní deska kuchyňské linkyстоле́шница

doba: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

podmínka: pracovní podmínkyусло́вия (для) труда́

poměr: pracovní poměrтрудовы́е отноше́ния

povolení: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

prostředek: ekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

příležitost: pracovní příležitostвака́нтное ме́сто

skupina: pracovní skupinaрабо́чая гру́ппа

týden: pracovní týdenрабо́чая неде́ля

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

změněný: změněná pracovní schopnostчасти́чная утра́та трудоспосо́бности

flexibilní: flexibilní pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя

mobilita: sociol. pracovní mobilitaмоби́льность рабо́чей си́лы

nabrat: nabrat nové pracovní sílyнаня́ть но́вых рабо́тников

normální: normální pracovní dnyобы́чные рабо́чие дни, бу́дни

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

plášť: pracovní plášťрабо́чий плащ

plnění: plnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностей

podmínka: podmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́ра

porada: pracovní poradaрабо́чее совеща́ние

postup: pracovní postupсхе́ма рабо́ты

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnostiспра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бности

rozvázat: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

schůzka: obchodní/pracovní schůzkaделова́я/рабо́чая встре́ча

smlouva: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

tapeta: tapeta pracovní plochyобо́и для рабо́чего стола́

tempo: pracovní tempoтемп рабо́ты

tým: pracovní týmрабо́чая гру́ппа

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

úraz: pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чье

vízum: pracovní/turistické/studijní vízumделова́я/туристи́ческая/студе́нческая ви́за

vypětí: pracovní vypětíрабо́чее напряже́ние

zkrácení: zkrácení pracovní dobyсокраще́ние рабо́чего вре́мени

způsobilost: pracovní způsobilostтрудоспосо́бность

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

ви́за: делова́я ви́заpracovní vízum

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

день: рабо́чий деньpracovní den

день: выходно́й деньden pracovního klidu, volný den

догово́р: трудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouva

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

неде́ля: рабо́чая неде́ляpracovní týden

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

ресу́рс: трудовы́е ресу́рсыpracovní zdroje

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

тра́вма: произво́дственная тра́вмаpracovní úraz

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva

трудово́й: трудово́е уве́чьеpracovní úraz

трудово́й: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

уве́чье: трудово́е уве́чьеpracovní úraz

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

вака́нсия: Откры́лась вака́нсия.Uvolnilo se pracovní místo.

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

дли́тельность: дли́тельность рабо́чего дняdélka pracovního dne

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

организова́ть: организова́ть свой рабо́чий деньzorganizovat si svůj pracovní den

трудово́й: исправи́тельно-трудово́й ла́герьnápravně-pracovní tábor

укоро́ченный: укоро́ченный рабо́чий деньzkrácený pracovní úvazek