Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část prostoru) ме́сто, простра́нствоvolné místoсвобо́дное ме́стоJe to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?Na tvém místě bych ...Я бы на твоём ме́сте ...místo k sezení/stáníсидя́чее/стоя́чее ме́стоmísto činuме́сто преступле́нияPřijměte místo!Сади́тесь!
  2. (osada, obec ap.) населённый пункт, го́род, ме́стоmísto pobytuместожи́тельство
  3. (část, díl) ме́стоslabé místoсла́бое ме́сто
  4. (zaměstnání ap.) ме́сто, пост, рабо́таbýt bez místaбыть без рабо́тыhledat si nové místoиска́ть рабо́туčlověk na svém místěчелове́к на своём ме́стеvolné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия
  5. (pořadí) ме́сто, стро́чкаsport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

Příslovce

  • (náhradou, v zastoupení ap.) вме́стоMísto v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

Vyskytuje se v

určení: cíl, místo doručení ме́сто назначе́нияmísto určení

narození: да́та/ме́сто рожде́нияdatum/místo narození

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

sezení: число́ мест для сиде́нияpočet míst k sezení

volný: вака́нтные (рабо́чие) места́volná (pracovní) místa

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo

držet: держа́ть ме́сто для дру́гаdržet místo kamarádovi

kapacita: гости́ница ёмкостью 1000 местhotel s kapacitou 1000 míst

klesnout: опусти́ться на деся́тую пози́циюklesnout na desáté místo

konání: ме́сто проведе́нияmísto konání

lukrativní: хле́бное/тёплое ме́стоlukrativní zaměstnání/místo

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

mít: У него́ хоро́шая рабо́та.Má dobré místo.

natáčení: съёмочная площа́дкаmísto natáčení

parkovací: парко́вочные места́, машиноместа́parkovací místa

pobyt: местонахожде́ниеmísto pobytu

počet: коли́чество мест для сиде́нияpočet míst k sezení

pochodovat: марширова́ть на ме́стеpochodovat na místě

poslat: разосла́тьposlat na různá místa pozvánky, odborníky ap.

poslední: то́лько на после́днем ме́стеaž na posledním místě

přistihnout: заста́ть воро́в на ме́сте преступле́нияpřistihnout zloděje na místě činu

přístupný: (тру́дно)досту́пные места́(těžko) přístupná místa

srdce: У него́ есть се́рдце.Má srdce na pravém místě.

stání: стоя́чие места́místa k stání

ujet: уе́хать с ме́ста ава́рии/ДТПujet z místa nehody

uvolnit: уступи́ть (своё) ме́сто комуuvolnit místo komu

vyměnit: поменя́ться места́миvyměnit si místa

zranitelný: уязви́мое ме́стоzranitelné místo

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

propadnout se: Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.

přešlapovat: топта́ться на ме́стеpřen. přešlapovat na místě

slabý: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

сбо́рный: сбо́рный пунктshromaždiště, místo srazu

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

вака́нсия: откры́лась вака́нсияuvolnilo se pracovní místo

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

пункт: пункт назначе́нияmísto určení

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

съёмочный: съёмочная площа́дкаmísto natáčení

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat