Hlavní obsah

slabý

Přídavné jméno

  1. (fyzicky) сла́бый, бесси́льный, нездоро́выйslabé pohlavíсла́бый пол
  2. (poddajný) сла́бый, пода́тливый(slabošský) слабово́льныйslabá vůleслабово́лиеve slabé chvíliв мину́ту сла́бости
  3. (špatný, nedokonalý) сла́бый, плохо́йslabý žákсла́бый учени́кsociálně slabé rodinyмалообеспе́ченные/малоиму́щие се́мьи
  4. (málo intenzivní) сла́бый, уме́ренный, не́жныйslabé světloсла́бый свет
  5. (málo koncentrovaný) сла́бый, жи́дкий
  6. (málo účinný) сла́бый, ма́ло де́йственный(útěcha, kontrola ap.) недоста́точный
  7. (tenký) то́нкий(o těle ap.) хи́лый, хру́пкий
  8. (malý, necelý) сла́бый(úroda ap.) плохо́й, жа́лкий

Vyskytuje se v

chvilka: в мину́ту сла́бостиve slabé chvilce

místo: сла́бое ме́стоslabé místo

pohlaví: прекра́сный/сла́бый полněžné/slabé pohlaví o ženách

sociálně: малообеспе́ченные се́мьиsociálně slabé rodiny

článek: быть са́мым сла́бым звено́мbýt nejslabším článkem

řetěz: са́мое сла́бое звено́ (в) це́пиnejslabší článek řetězu

жи́дкий: жи́дкий чайslabý čaj

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

slabý: сла́бый полslabé pohlaví