Hlavní obsah

jemný

Vyskytuje se v

omítka: hrubá/jemná omítkaгру́бая/ме́лкая штукату́рка

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

во́лос: jemné/husté vlasyмя́гкие/густы́е во́лосы

jemný: jemná mechanikaто́чная меха́ника