Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký rozměry, počtem ap.) ма́лый, небольшо́й, ме́лкийmalé písmenoстро́чная бу́кваmalé pivoма́ленькая кру́жка пи́ва
  2. (nedostatečně velký) ма́лый, те́сныйStaré šaty jsou mi malé.Не влеза́ю в ста́рое пла́тье.
  3. (nedospělý) ма́ленький, малоле́тнийJe ještě malý.Он ещё ма́ленький.
  4. od mala, odmala с ма́лых лет, с де́тства
  5. (hodnotou, významem ap.) ма́лый, незначи́тельный, ме́лочныйmalá roleвыходна́я роль

Vyskytuje se v

alkoun: alkoun malýлю́рик

dohoda: hist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

jeseter: jeseter malýсте́рлядь

jespák: jespák malýкули́к-воробе́й

malá: sport. malá domůпас наза́д вратарю́

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: malé pivoма́ленькое пи́во, ма́ленькая кру́жка пи́ва

potřeba: malá potřebaмочеиспуска́ние

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

síh: síh malýряпу́шка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

vápno: malé vápno brankovištěпло́щадь воро́т, врата́рская пло́щадь

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

jmenovatel: mat. nejmenší společný jmenovatelнаиме́ньший о́бщий знамена́тель

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

obchodovat: obchodovat v malémторгова́ть в ро́зницу

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

vybrat: vybrat (si) menší zloиз двух зол вы́брать ме́ньше

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

pivo: přen. malé pivo člověk malé postavyкороты́ш(ка)

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuвы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́ния

бу́ква: прописна́я/стро́чная бу́кваvelké/malé písmeno

лю́лька: автомоби́льная лю́лькаautosedačka (pro nejmenší děti)

миниатю́ра: теа́тр миниатю́рdivadlo malých forem

немно́гое: немно́гим ме́ньшеo něco (málo) míň, o něco menší

сыч: воробьи́ный сычkulíšek nejmenší

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

в: в три ра́за ме́ньшеtřikrát menší

купю́ра: де́ньги в ме́лких купю́рахpeníze v malých bankovkách

ни́зкий: Он ни́зкого ро́ста.Je malý., Je malé postavy.

ни́зкий: Э́тот стол мне ни́зок.Ten stůl je pro mě malý/nízký.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

торгова́ть: торгова́ть в ро́зницуobchodovat/prodávat v malém

де́тка: ма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дкиmalé děti, malé starosti

ме́ньший: из двух зол выбира́ть ме́ньшееvybrat si menší zlo

напёрсток: с напёрсток кто/чтоmalý jako hrášek, droboučký

разузна́ть: разузна́ть всю подного́тнуюzjistit vše do nejmenších podrobností

те́сный: Мир те́сен.Svět je malý. o neočekávaném setkání ap.