Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký rozměry, počtem ap.) ма́лый, небольшо́й, ме́лкийmalé písmenoстро́чная бу́кваmalé pivoма́ленькая кру́жка пи́ваpřen. malé pivo člověk malé postavyкороты́шка, недоме́рок, невели́чка
  2. (nedostatečně velký) ма́лый, те́сныйStaré šaty jsou mi malé.Не влеза́ю в ста́рое пла́тье.
  3. (nedospělý) ма́ленький, малоле́тнийJe ještě malý.Он ещё ма́ленький.
  4. od mala, odmala с ма́лых лет, с де́тства
  5. (hodnotou, významem ap.) ма́лый, незначи́тельный, ме́лочныйmalá roleвыходна́я роль

Vyskytuje se v

dohoda: hist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

malá: sport. malá domůпас наза́д вратарю́

malý: malé písmenoстро́чная бу́ква

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: malé pivoма́ленькое пи́во, ма́ленькая кру́жка пи́ва

potřeba: malá potřebaмочеиспуска́ние

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

vápno: malé vápno brankovištěпло́щадь воро́т, врата́рская пло́щадь

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

obchodovat: obchodovat v malémторгова́ть в ро́зницу

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

vybrat: vybrat (si) menší zloиз двух зол вы́брать ме́ньше

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuвы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́ния

бу́ква: velké/malé písmenoпрописна́я/стро́чная бу́ква

лю́лька: autosedačka (pro nejmenší děti)автомоби́льная лю́лька

миниатю́ра: divadlo malých foremтеа́тр миниатю́р

немно́гое: o něco (málo) míň, o něco menšíнемно́гим ме́ньше

таз: velká/malá pánevбольшо́й/ма́лый таз

в: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше

купю́ра: peníze v malých bankovkáchде́ньги в ме́лких купю́рах

ни́зкий: Je malý., Je malé postavy.Он ни́зкого ро́ста.

рост: vysoká/malá/střední postavaвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

торгова́ть: obchodovat/prodávat v malémторгова́ть в ро́зницу

де́тка: malé děti, malé starostiма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дки

ме́ньший: vybrat si menší zloиз двух зол выбира́ть ме́ньшее

напёрсток: malý jako hrášek, droboučkýс напёрсток кто/что

разузна́ть: zjistit vše do nejmenších podrobnostíразузна́ть всю подного́тную

те́сный: Svět je malý. o neočekávaném setkání ap.Мир те́сен.