Hlavní obsah

dohoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dohodnutí) догово́р, соглаше́ние, сго́ворuzavřít dohoduзаключи́ть догово́рpracovat na dohoduрабо́тать по контра́ктуdohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т
  2. (smlouva) догово́р, соглаше́ниеMnichovská dohodaМю́нхенский догово́рShengenská dohodaШенге́нское соглаше́ние
  3. (seskupení států) догово́р, сою́зhist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

Vyskytuje se v

džentlmenský: джентльме́нское соглаше́ниеdžentlmenská dohoda

mnichovský: мю́нхенское соглаше́ниеhist. mnichovská dohoda

provedení: догово́р о выполне́нии рабо́тыekon. dohoda o provedení práce

výpověď: расторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́нvýpověď dohodou

kartelový: карте́льный сго́ворkartelová dohoda

ústní: у́стное соглаше́ниеústní dohoda

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

межправи́тельственный: межправи́тельственное соглаше́ниеmezivládní dohoda

мю́нхенский: мю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́ворmnichovská dohoda

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se

dohoda: Мю́нхенский догово́рMnichovská dohoda