Hlavní obsah

согла́сие

Vyskytuje se v

тро́йственный: Trojdohoda Тро́йственное Согла́сие

дава́ть: dávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čímдава́ть согла́сие

дать: dát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать согла́сие

обою́дный: za oboustranného souhlasuпо обою́дному согла́сию

soulad: v souladu s čímв согла́сии, в соотве́тствии, согла́сно с чем

bezvýhradný: bezvýhradný souhlasбезогово́рочное согла́сие

jednomyslný: jednomyslný souhlasединоду́шное согла́сие

vyžádat si: vyžádat si souhlas s čímзапроси́ть согла́сие на что

zakývat: zakývat na souhlasкивну́ть в знак согла́сия

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние знак согла́сия.

souhlasit: Kdo mlčí, souhlasí.Молча́ние - знак согла́сия.

согла́сие: dohodnout se, dospět k dohoděприйти́ к согла́сию