Hlavní obsah

тро́йственный

Přídavné jméno-ая, -ое; -венен, -венна

  1. trojí význam ap.
  2. trojstranný, tripartitní Тро́йственный сою́зTrojspolek Тро́йственное Согла́сиеTrojdohoda

Vyskytuje se v

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

тро́йственный: Тро́йственный сою́зTrojspolek

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

в: в три ра́за ме́ньшеtřikrát menší

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

измере́ние: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

трёхкра́тный: трёхкра́тный чемпио́н ми́раtrojnásobný mistr světa

три: три челове́каtři lidé

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

provoz: рабо́та в три сме́ныprovoz na tři směny

trojdohoda: Анта́нта, Тро́йственный сою́зTrojdohoda mezi Ruskem, Francií a Velkou Británií

trojnásobný: тройно́е уби́йствоtrojnásobná vražda

trojrozměrný: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

tříčtvrteční: такт на три че́твертиtříčtvrteční takt

třikrát: в три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньшеtřikrát menší

vazba: проста́я/двойна́я/тройна́я связьjednoduchá/dvojná/trojná vazba

vrut: тройно́е са́льто с двумя́ винта́миtrojité salto s dvěma vruty

disciplína: победи́ть в трёх дисципли́нахzvítězit ve třech disciplínách

chod: обе́д из трёх блюдoběd o třech chodech

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

kolečko: бежа́ть три кру́гаběžet tři kolečka

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

mušketýr: Три мушкетёра А. Дюма́Dumasovi Tři mušketýři

odbít: Проби́ло три (часа́).Odbily tři.

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

raz: раз, два, триraz, dva, tři

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

třísměnný: рабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́мtřísměnný provoz

vězení: приговори́ть кого к заключе́нию на три го́даodsoudit koho na tři roky (do) vězení

natvrdo: получи́ть три го́да отси́дкиdostat tři roky natvrdo

tři: рабо́тает за трои́хpracuje za tři

vyrazit: вы́толкать с кем в три ше́иvyrazit s kým dveře

сосна́: в трёх со́снах заблуди́тьсяnevědět si rady, neumět si s ničím poradit