Hlavní obsah

всего́

Částice

  • jen(om), ne více nežОткли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

Fráze

  1. hovor.всего́ лишь/то́лько pouze, jenom

Vyskytuje se v

вероя́тный: вероя́тнее всего́nejspíše

весь: весь в когоcelý, stejný jako, úplný kdo

ви́димость: по (всей) ви́димостиzřejmě, podle všeho

вот: вот и всёA hotovo!, A to je všechno!

вре́мя: всё вре́мяpořád, neustále

всё: всё жеpřesto, nicméně, ale

всего́: всего́ лишь/то́лькоpouze, jenom

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

до́брый: Всего́ до́брого!Hodně štěstí!, Měj(te) se! při loučení

дух: во весь духze všech sil

еди́ный: все до еди́ногоvšichni bez výjimky, všichni do jednoho

ива́новский: во всю ива́новскуюna celé kolo, na plný pecky, z plna hrdla

коне́ц: во все концы́do všech konců/směrů/koutů státu ap.

ко́рка: на все ко́рки (брани́ть)být (hodně) sprostý

лопа́тка: во все лопа́тки (бежа́ть)(běžet) jako o život

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

масть: всех масте́йrůznorodý, všech barev

мир: всем ми́ромspolečně, hromadně, spolu

наде́жда: вся наде́жда на кого/чтоjediná naděje je kdo/co

обе́дня: всю обе́дню испо́ртить комуzkazit celou radost, hodit klacky pod nohy

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

опо́р: во весь опо́рtryskem, ze všech sil, s větrem o závod

подного́тная: вся подного́тнаяvšechny podrobnosti, celé pozadí

поря́док: Всё в поря́дке.Všechno (je) v pořádku.

пра́вда: все́ми пра́вдами и непра́вдамиvšemi (možnými) prostředky

прогляде́ть: все глаза́ прогляде́тьdiv si nevykoukat oči

проце́нт: на (все) сто проце́нтовna (plných) sto procent, zcela, úplně

прыть: во всю прытьtryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.

путём: Всё путём.Vše je jak má být.

рост: во весь ростvzpřímeně, zpříma

рука́: на все ру́ки ма́стерmá zlaté ruce

ско́рый: скоре́е всего́nejspíš, patrně, pravděpodobně

ску́ка: от ску́ки на все ру́киpodnikavec, šikula

сто: на все стоna sto procent

трезво́нить: трезво́нить во все колокола́vytrubovat co do světa

уста́: у всех на уста́х кто/чтоvšichni mluví o kom/čem

ху́же: ху́же всего́navíc, a co je (nej)horší

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

застегну́ться: застегну́ться на все пу́говицыpozapínat si všechny knoflíky, přen. sebrat se, vzchopit se

из: изо всех силze všech sil

красота́: во всей красоте́v plné kráse

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

нога́: со всех ногco nohy stačí

про́чий: поми́мо всего́ про́чегоmimo jiné

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

да́льше: да́льше всехnejdál

душа́: от всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně

крича́ть: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plna hrdla

нала́диться: Не волну́йся, всё нала́дится.Neboj se, vše se urovná.

обо: обо всёмo všem

обойти́сь: Всё обойдётся.Všechno dobře dopadne.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

пот: весь в поту́celý zpocený

про: всё про же́нщинvše o ženách

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

свой: Всему́ своё вре́мя.Vše má svůj čas.

счастли́во: Всем счастли́во!Mějte se!

удо́бство: кварти́ра со все́ми удо́бствамиbyt 1. kategorie

успе́ть: всё успе́тьvšechno stihnout

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

весы́: на весы́ бро́шено/поло́жено всёvšechno je ve hře

воз: весь воз тяну́тьodedřít všechnu těžkou práci

волк: Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

глаз: во все глаза́ гляде́тьupřeně se dívat

го́лос: во весь го́лосotevřeně, nahlas, z plna hrdla

бума́га: бума́га всё те́рпитpapír snese všechno

celoživotní: труд всей жи́зниceloživotní dílo

celý: весь/кру́глый годcelý rok

doslova: понима́ть всё буква́льноbrát všechno doslova

hopem: поро́ть горя́чку, жать на всю желе́зкуbrát to hopem

hůř: всё ху́же (и ху́же)čím dál hůř

: мне всё равно́pro mě za mě

jako: всё равно́, так и такtak jako tak bez toho, stejně

jeden, jedna, jedno: (все) наперебо́йjeden přes druhého

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

nad, nade: Э́то ясне́е всего́.Je to nad slunce jasnější.

pára: по́лным хо́дом (вперёд), на всех пара́х (вперёд)plnou parou (vpřed)

po: (быть) весь в матьbýt po matce

posedět: Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!Chvíli neposedí!

případ: на все слу́чаиpro všechny případy

skoro: всего́ ничего́skoro nic

směr: во всех отноше́нияхve všech směrech

stránka: во всех отноше́нияхpo všech stránkách

svatý: пра́здник Всех святы́хsvátek Všech svatých

svět: во всём ми́реna celém světě

šest: во весь дух, со всех ногo sto šest

šumák: Мне всё по́фиг.hovor. Je mi to šumák. je mi to jedno

tým: звёздная кома́нда, кома́нда всех звёздtým hvězd

úsilí: приложи́ть все стара́нияvynaložit veškeré úsilí

všechen, všechna, všechno: Э́то всё равно́.To je všechno jedno.

z, ze: бо́льше всего́ze všeho nejvíc

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

dít se: Всё в поря́дке., Всё норма́льно.Nic se neděje.

dobře: Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Mějte se dobře!

domněnka: Всё э́то одни́ предположе́ния.To všechno jsou pouhé domněnky.

dopadnout: Всё ко́нчилось хорошо́.Všechno dobře dopadlo.

dostatek: У него́ всего́ вдо́воль.Má všeho dostatek.

drobnost: Э́то всё ме́лочи.To jsou drobnosti.

fuk: Э́то всё равно́.To máš fuk.

hezky: Всего́ до́брого.Měj se hezky.

hořet: Больно́й весь гори́т.Nemocný jen hoří.

hotový: Всё, гото́во!Jsem hotov.

jakýkoli: Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.

jedno: Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.Je mi to jedno.

každičký: всем и ка́ждому объясня́тьkaždičkému bez výjimky vysvětlovat

klapat: Всё кле́ится/ла́дится.Všechno klape.

konec: Всё ко́нчено.Je konec.

krása: во всей красоте́v plné kráse

legrace: на поте́ху всемvšem pro legraci

lelkovat: Безде́льничает весь день.Celý den lelkuje.

maximalizovat: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno na celou obrazovku

mít: Э́то всё равно́.To máš jedno.

mít se: У меня́ всё хорошо́.Mám se dobře.

moc: Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.Udělám, co bude v mé moci.

modřina: Он весь в синяка́х.Je samá modřina.

monitor: разверну́ть окно́ на весь экра́нzvětšit okno na celý monitor

narozeniny: Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!Všechno nejlepší k narozeninám.

nejraději: Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.Nejraději mám černé pivo.

nuance: знать все нюа́нсыznát všechny nuance

obrátit se: Всё обернётся к лу́чшему.Vše se v dobré obrátí.

okno: разверну́ть (на по́лное) окно́, разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno

ostatní: всё остально́еvšechno ostatní

osypat se: У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.Osypala se na celém těle.

platit: Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.Zákon platí pro všechny.

pobít: поби́ть всех враго́вpobít všechny nepřátele

poddat se: Со вре́менем всё нала́дится.Časem se všechno poddá.