Hlavní obsah

дух

Podstatné jméno, rod mužský

  1. во весь дух hovor.ze všech sil
  2. ни ду́ху, ни слу́ху о ком (není) ani vidu, ani slechu po kom

Vyskytuje se v

дух: во весь духze všech sil

заня́ть: дух за́нялоtěžko se dýchá

захвати́ть: дух захвати́лоdech se zatajil

ни́щий: ни́щий ду́хомchudý duchem

пасть: пасть ду́хомklesnout na mysli

перевести́: перевести́ духnabrat dech, vydýchat se, oddychnout si

прису́тствие: прису́тствие ду́хаduchapřítomnost, rozvaha, sebeovládání

слух: ни слу́ху ни ду́ху о ком/чёмani vidu, ani slechu o kom/čem

вы́шибить: вы́шибить дух из когоvytlouct duši z koho, ubít koho

ни: ни слу́ху, ни ду́ху от кого/чегоani vidu, ani slechu po kom/čem

па́дать: па́дать ду́хомklesat na mysli

duch: свято́й духDuch svatý

odvaha: пасть ду́хомztratit odvahu

svatý: Свято́й ДухDuch svatý

šest: во весь дух, со всех ногo sto šest

dodávat: собира́ться с ду́хомdodávat si odvahy

tajit se: аж дух захва́тываетaž se tají dech

mysl: (не) па́дать ду́хом(ne)klesat na mysli

naposled: испусти́ть духvydechnout naposled

popadnout: Он не мог перевести́ дух.Nemohl popadnout dech.

slech: ни слу́ху ни ду́хуani vidu ani slechu

tah: сде́лать одни́м ду́хомudělat co jedním tahem

týmový: коллекти́вный духtýmový duch

vid: ни слу́ху ни ду́хуani vidu ani slechu

vystřelit: вы́палить одни́м ду́хомvystřelit od boku